Ключова разлика - обожание срещу милосърдие

Преклонението и милостта са две думи, които често могат да бъдат объркващи, тъй като хората не успяват да разберат, че двете думи се състоят от ключова разлика. Като цяло, обожанието и почитанието са термини с подобни значения. В католическото християнство обаче обожанието се диференцира с почитание. Първо нека определим двете думи. Обожанието е термин, който е запазен само за поклонение на Бога. От друга страна, почитането е термин, който се използва за почитане на светиите и Мария. Това е основната разлика между двете думи. Чрез тази статия нека се опитаме да постигнем по-ясно разбиране на двете думи.

Какво е обожание?

Първо нека разгледаме по-отблизо думата обожание. В днешния разговор днес, обожанието може да се използва за хората. Например, ние обожаваме хора, които обичаме. Когато някой казва, аз я обожавам, това подчертава чувство на уважение, а също и любов към човека. Въпреки това, когато участвате в сравнение с думата почитание, е жизненоважно да обърнете внимание и на други значения, като например в случая на религия. Обожанието е термин, който е запазен само за поклонение на Бога. Произхожда от гръцката латрия, която се използва за възхваляване и обожаване на Върховното Същество. В католическото християнство вие като вярващ можете да обожавате Бога като човек, който е перфектен по всякакъв начин. А сега да преминем към следващата дума, поклонение.

Разлика между преклонение и поклонение

Какво е поклонение?

Поклонението е термин, който се използва за почитане на светиите и Мария. Почитането на светци не е същото като нашето поклонение на Бога и затова се посочва като почитание, което идва от гръцката Дулия. Можем да почитаме светиите и Мария, тъй като знаем, че те са добродетелни християни и трябва да ги уважаваме и прелюбодействаме. Въпреки това ние също сме наясно, че светиите не са Бог и няма нужда да се почитаме. Ако има степени на чест, можете да започнете с възхищение и да преминете към почитание (висока чест) и най-накрая да достигнете обожание (най-висока чест). Това подчертава, че между обожанието и почитанието се появява ключова разлика. Тази разлика между двете думи може да се обобщи по следния начин.

Преклонение срещу милосърдие

Каква е разликата между преклонението и милостта?

Определения за обожание и почитание:

Обожание: Обожанието е термин, който е запазен само за поклонение на Бога.

Поклонение: Почитането е термин, който се използва за почитане на светиите и Мария.

Характеристики на обожанието и почитането:

Използвани за:

Преклонение: Обожанието е запазено само за Бог, тъй като ние му се покланяме за това, че е спасител, Върховното Същество, което е съвършено във всеки един вид.

Поклонение: Почитането е запазено за светци и Мария, тъй като ние ги почитаме, че са добродетелни християни.

Гръцки термин:

Обожание: Преклонението идва от гръцката латрия.

Поклонение: Поклонението идва от гръцката Дулия.

С любезност на изображенията:

1. „Национален експираторен храм на Сан Фелипе де Йесус - нощно поклонение“ от ProtoplasmaKid - Собствена работа. [CC BY-SA 4.0] чрез Commons

2. Ochsenhausen klosterkirche 029 фресково почитане на монстрация От Матана (Самоснимка) [Публично достояние], през Wikimedia Commons