Абсолютна монархия срещу конституционна монархия

Разликата между абсолютната и конституционната монархия е, че в абсолютната монархия монархът притежава върховните или абсолютните сили, докато в конституционната монархия държавният глава е наследствен или избран монарх.

Законът в рамките на конституционната монархия може да се различава от закона в абсолютната монархия. Разликите между абсолютната и конституционната монархия се появяват през XVI и XVII век, когато много европейски държави експериментират с абсолютизма и конституционните монархии.

Абсолютната монархия се нарича още недемократична монархия, а конституционната монархия се нарича още либерална монархия. В абсолютната монархия кралят или кралицата управляват с абсолютна и пълна власт, докато в конституционната монархия кралят или кралицата имат ограничени правомощия, тъй като те управляват заедно с парламент или управляващ орган. С други думи, кралят или кралицата на абсолютна монархия е диктатор.

Абсолютният монарх има право да взема всички икономически и други свързани с държавата решения за страната, докато в конституционната монархия парламентът отговаря за икономическата и външната политика и др. Инициирането на конституционната монархия стана възможно, когато монарсите започнаха злоупотребява с правомощията си. Те започнаха да вярват, че Бог ги е избрал и им е дал силите. Това отношение се оказа пагубно за целостта и безопасността на техните държави. Абсолютната монархия е започната с упадъка на църквата и отчасти се дължи на религиозни или свети войни. Един добър абсолютен монарх обаче може да бъде изгоден, докато като безотговорен монарх с абсолютни правомощия може да бъде много опасен.

Абсолютният монарх не е правно обвързан, докато конституционният монарх е юридически обвързан от конституцията на своята страна. В абсолютната монархия монархът придобива правомощия или чрез наследственост, или чрез брак. В конституционната монархия премиерът се избира пряко или косвено. За разлика от абсолютната монархия, премиерът в конституционната монархия упражнява ефективна политическа власт.

Обединеното кралство, Канада, Австралия, Швеция, Малайзия, Люксембург и Йордания са сред нациите, които имат конституционна или ограничена монархична система, докато Бруней, Саудитска Арабия, Ватикана, Свазиленд, Оман и Катар са някои от малкото нации, които все още имат абсолютни монарси ,

Резюме:

1. Абсолютната монархия или недемократичната монархия предава абсолютни правомощия на монарха, който действа като диктатор или глава на държавата.

2. Конституционната монархия или либералната монархия дава ограничени правомощия на монарха, както в монархията на Англия.

3. В конституционната монархия премиерът на държавата притежава максималните правомощия и политическата ефективност.

4. Абсолютни монарси бяха инициирани поради светите войни и упадъка на църквата.

5. Конституционната монархия е създадена, когато монарсите се очертават като безотговорни и небрежни водачи.

Препратки